+30 26850 31006, 6972 223574, 6979 419773

elsqnlenfrdeiwitru

Κάθε ποτάμι χαρακτηρίζεται από μία "διεθνή" κλίμακα δυσκολίας, που ξεκινά από το Ι και φτάνει μέχρι το VΙ και βασίζεται σε ένα συνδυασμό πληροφοριών περί τεχνικής δυσκολίας και επικινδυνότητας.
Η κλίμακα έχει έξι βασικές βαθμίδες και με την βοήθεια πρόσημων (+ και -) πολλαπλασιάζονται και δίνουν μια σαφέστερη εικόνα των δυσκολιών που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η βαθμίδα WW.I είναι η πιο εύκολη περίπτωση και δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία ή ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, ενώ από τη βαθμίδα WW.ΙV+ το πλήρωμα της βάρκας θα πρέπει απαραίτητα να είναι έμπειρο, να έχει καλή σχετικά φυσική κατάσταση και να μπορεί να συγχρονιστεί έτσι ώστε να αποδίδει πολύ καλά.
To κάθε ποτάμι χαρακτηρίζεται από τον βαθμό δυσκολίας των περασμάτων του, την ταχύτητα και τον όγκο ροής του νερού, το βάθος του και πλήθος άλλων παραμέτρων που έχουν να κάνουν με την υδροτοπογραφία του ποταμού κλπ π.χ. Άραχθος Β! (WW.III, 2 IV)

Ο βαθμός δυσκολίας σε κάποιο ποτάμι μπορεί να αλλάξει ελαφρά π.χ. από 2 να γίνει 3 ή 1 ανάλογα με τον όγκο και την ορμή του νερού που κατεβάζει π.χ. το καλοκαίρι που ελαττώνονται τα νερά να γίνεται 1.
Επίσης ένα ποτάμι μπορεί να έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας στα διάφορα τμήματά του και ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε το τμήμα που επιθυμείτε να διασχίσετε π.χ. ένα μέρος να είναι βαθμού 3 και στο δεύτερο μέρος να είναι βαθμού 2.

Οι βαθμοί δυσκολίας είναι σε κλίμακα 1ww - 5ww (ww - wild water):

1 - αρχάριοι 4 - προχωρημένοι
potami info1 140x150Το νερό κινείται γρήγορα με μικρές αναταράξεις και κύματα
Αν το νερό κινείται, αν υπάρχουν μικρά κύματα και ίσως κάποιοι βράχοι στις άκρες του ποταμού, αν η ροή του ποταμού δεν απαιτεί ελιγμούς ακρίβειας από την βάρκα, αν μπορείς να το κατέβεις μισοκοιμισμένος…… αυτό το ποτάμι είναι 1ου βαθμού δυσκολίας.
Σπάνια απεικονίζονται αυτά τα περάσματα σε χάρτες αλλά οι αρχάριοι πρέπει να είναι προσεκτικοί.
potami info4 140x150Μεγάλες, δυνατές αλλά προβλέψιμες δίνες απαιτούν ακριβείς χειρισμούς σε ταραγμένα νερά. Επικίνδυνα σημεία: μικρές πτώσεις, ρουφήχτρες κ.α. υπάρχουν ανάλογα με το ποτάμι.
Πάντα μπορείς να καταλάβεις πότε ένα πέρασμα 4ου βαθμού δυσκολίας είναι μπροστά σου.
Η σιωπηλή αυτοσυγκέντρωση του οδηγού, η σαφήνεια των παραγγελμάτων αλλά και τα μεγάλα και φουρτουνιασμένα ρεύματα, οι μεγάλες κλίσεις και η ταχύτητα των νερών, οι ελιγμοί ακρίβειας, και τα μεγάλα βράχια είναι χαρακτηριστικά αυτής της δυσκολίας.
Οι κωπηλάτες πάντα το νιώθουν ακόμα και αν το περάσουν με κλειστά μάτια.
Αυτά τα περάσματα οι οδηγοί τα κουβεντιάζουν γύρω από τη φωτιά στο κάμπινγκ το προηγούμενο βράδυ και τα επιθεωρούν πριν τα περάσουν.
2 - εύκολο
potami info2 140x150 Απλές δίνες με φανερά περάσματα. Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποιες μανούβρες, αλλά τα βράχια και τα κύματα αποφεύγονται εύκολα.
Αν σε έχει πάρει ο ύπνος πάνω στη βάρκα μετά το μεσημεριανό φαγητό μπορεί να πιτσιλιστείς σε ποτάμι 2ου βαθμού δυσκολίας.
Εμφανίζονται μικρά κύματα, λίγα βράχια που αποφεύγομαι εύκολα, πολύ μικρά stoppers, αντιρρεύματα κ.α. Προφυλάξτε το βιβλίο σας και την φωτογραφική σας μηχανή και διασκεδάστε το.
5 - έμπειροι
potami info5 140x150Μεγάλες παρατεταμένες ή πολύ δυνατές δίνες με εμπόδια που ενδέχεται να βάλουν τον κωπηλάτη σε κίνδυνο. Απότομες πτώσεις από μικρό ύψος, δύσκολες, περίπλοκες διαδρομές και εμπόδια που είναι αδύνατον να αποφευχθούν.
Η εξόρμηση για rafting σε ποτάμια αυτής της δυσκολίας είναι από μόνη της μία περιπέτεια. Απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία σε μια διαδρομή με πολύ μεγάλα βράχια, με επικίνδυνα ρεύματα, με απότομες πτώσεις σε μικρούς ή μεγάλους καταρράκτες και μεγάλα κύματα σαν βουνά.
Είναι αναγκαία η επιθεώρηση του περάσματος από την όχθη και απαιτούνται ακριβείς χειρισμοί με ελάχιστο περιθώριο λάθους.
Η επιτυχής διέλευση για καθένα από αυτά τα περάσματα, σίγουρα θα προκαλέσει ενθουσιασμό και χειροκρότημα.
3 - μέτριο
potami info3 140x150Δίνες με μέτρια και ευμετάβλητα κύματα που μπορούν να τουμπάρουν ένα ανοιχτό κανό. Η αποφυγή τους δύσκολη. Απαιτούνται: περίπλοκες μανούβρες σε γρήγορα ρεύματα, καλός έλεγχος της βάρκας σε στενά περάσματα. Χρειάζεται συνεχής παρατήρηση μπροστά.
Αυτό το ποτάμι μπορείς να το αφουγκραστείς. Μπορείς να συναντήσεις μικρούς καταρράκτες, μεγάλα βράχια, μεγάλα κύματα, δυνατά αντιρρεύματα, μεγάλα stoppers.
Με την απαιτούμενη προσοχή τα πληρώματα σε μια βάρκα rafting δεν έχουν πρόβλημα αλλά πολλά έχουν ακουστεί για τους απρόσεκτους.
Στους καλούς χάρτες ποταμών αυτά τα περάσματα σημειώνονται και απεικονίζονται.
boat2